Школске библиотеке

Српско библиофилско друштво са намером да повећа заинтересованост младе генерације за књигу, на свом сајту одвојило је посебан део за школске библиотеке где почиње прича о читању.

Овде ће се наћи основни подаци о библиотекама, књижном фонду, библиотекарима, као и о томе шта чита млада генерација.

БИБЛИОТЕКА ОШ " БРАНКО РАДИЧЕВИЋ " - ПРИБОЈ

svetozar radic tekije

Библиотека ове школе броји укупно 21 807 примерака књига, односно 7953 наслова и спада у веће школске библиотеке. У ученичком фонду налази се 15 820 примерака , односно 7953 наслова , а наставничко – сараднички фонд поседује 6106 примерака, односно 6060 наслова. Располажу двема просторијама од по 60 м2 : једна служи као магацински простор, и у њој су смештене књиге које се ређе читају, а у другој просторији је фреквентнији део фонда, смештен у витрине и на полице са слободним приступом, као и пулт за издавање књига, радни сто са рачунаром и читаоница са двадесет и четири места. Библиотеку води Татјана Мановић Баковић, професор књижевности са завршеним библиотекарским смером, а послове књижничара обавља Биљана Дробњаковић, наставница српског језика. Обе имају пуно радно време у Библиотеци.

Опширније...

БИБЛИОТЕКА ОШ „СВЕТОЗАР РАДИЋ" У ТЕКИЈИ

Прва школа у Текији отворена је 1834.год. Ове године, 24.марта, прослављају 180 год.постојања.

Опширније...

БИБЛИОТЕКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „САВО ЈОВАНОВИЋ СИРОГОЈНО" - СИРОГОЈНО

sava jovanovic sirogojno1

Основна школа "Саво Јовановић Сирогојно"поседује три скромне библиотеке и то две у издвојеним одељењима,и трећу у матичној школи у Сирогојну,која је уједно и највећа и чију слику овде видимо.Библиотека има око 13959 књига,и то у матичној школи 5339, а у два издвојена одељења 8620 књига. Библиотеку води професор разредне наставе Милијана Митровић.Ученици поседују читалачку културу,и осим обавезне лектире задужени су да сваки месец прочитају по једну књигу по слободном избору,што се често код бољих ученика не задржава на једној књизи. С обзиром да је ово сеоско подручје,један део ученика је интернет заменио књигом. Ученици најрадије читају бајке, авантуристичке романе, поезију за децу,као и љубавну поезију за децу од Десанке Максимовић, Мирослава Мике Антића, и других.

Опширније...

Ви сте овде: Почетак Школске библиотеке