БИБЛИОТЕКА ОШ ,,СТЕФАНИЈА МИХАЈЛОВИЋ" БРЗА ПАЛАНКА

biblioteka brza palanka1biblioteka brza palanka2

Основна школа у Брзој Паланци саграђена је 1982. године. Пошто је то новијег датума,пројектант је имао у виду и ову потребу школе па је поред осталих простора и просторија у школи пројектован и простор за библиотеку.

Простор за библиотеку има две просторије:

1.Просторија од 88 м2 где се налазе столови са столицама-читаоница, 35 места. У истој просторији на полицама налазе се књиге.

2.Друга просторија је од 70 м2 магацински простор.

У билиотеци,према евиденцији, има око 2018 књига и око 380 јединица некњижне грађе.

То су енциклопедије,белетристика,стручна литература,сликовнице и дечја лектира.

У магацински простор одложени су стручни часописи из ранијих година,Просветни преглед,марксистичка литература и друге књиге.

Већина књига обрађена је по УДК класификацији,док је у библиотеци радила наставница која је положила библиотечки испит.

Сада се књиге само евидентирају.

Књиге углавном купују а и добијају на поклон .Годишње је то око 10-15 књига. Немају неке посебно ретке или занимљиве књиге. Према изјави ранијег библиотекара која је дуже година радила, из библиотеке је позајмљивано око 800 књига годишње.Ту су убројани ученици и наставници.

Библиотека је опремљена компјутером и видеопројектором те се тако користи и за одржавање наставних часова.

Ви сте овде: Почетак Школске библиотеке БИБЛИОТЕКА ОШ ,,СТЕФАНИЈА МИХАЈЛОВИЋ" БРЗА ПАЛАНКА