БИБЛИОТЕКА ОШ „МИОДРАГ МИЛОВАНОВИЋ ЛУНЕ" ИЗ КАРАНА

Miodrag Milovanović Lune Karan

Библиотека ОШ „Миодраг Миловановић Луне" Каран има око 3000 књига у матичној школи и у два издвојена одељења. Углавном су то лектирна дела и књиге примерене узрасту ученика од првог до осмог разреда. Књижни фонд садржи старија издања и има веома мало стручних књига. Недовољно је дела из програма матерњег језика, дела из осталих предмета, сликовница, приручне литературе, уџбеника и приручника за све предмете као и књижевне и научно-популарне литературе. Корисници библиотеке су : ученици, наставници, сарадници као и остали запослени у школи.Све књиге су заведене у књиге инвентара за монографске публикације.

У оквиру рада школске библиотеке организујu се радионице везане за важне датуме и личности у којима ученици радо учествују. Најважнији циљ рада школске библиотеке и библиотекара је подстицање читања и развијање писмености. Програм рада школске библиотеке улази у заједнички глобални план и програм васпитно-образовног рада школе и обухвата: образовно-васпитну делатност; библиотечко-информациону делатност; културну и јавну делатност; стручно усавршавање; остале активности.

Књиге добијају углавном од Народне библиотеке Ужице, кроз акције прикупљања као и путем поклона појединаца (у школи се спроводи акција: ,,Поклони књигу школској библиотеци "). Покушавају да добијеу новије наслове који би заинтересовали децу за читање, али су средства за то веома скромна. Ученици би радо читали књиге примерене њиховом узрасту, уз обавезну лектиру, али за сада мало има за њих занимљивих садржаја.

Ви сте овде: Почетак Школске библиотеке БИБЛИОТЕКА ОШ „МИОДРАГ МИЛОВАНОВИЋ ЛУНЕ" ИЗ КАРАНА