Библиотека Основнe школе „Ђура Јакшић" - Равни

djura jaksic ravni

Библиотека у Основној школи"Ђура Јакшић" постоји од како је направљена нова школска зграда 1979. год, а до тада је за школу била везана месна библиотека (у згради месне заједнице) и била је на располагању мештанима села и ученицима школе са око 12000 књига.

У библиотеци тренутно има око 4500 књига. Поред ученичко-књижног фонда тј. школске лектире, заступљене су и књиге из различитих области намањене ученичком узрасту. Библиотека располаже и са стручном литературом из области психологије,историје,књижевно сти итд. затим белетристика, енциклопедије,речници и др.

Сви ученици школе су учлањени у библиотеку; веома често посећују библиотеку; читају поред школске лектире и осталу литературу; најчешће атласи животиња, часописи, сликовнице и др. Набавка књига се делом врши средствима школе, а употпуњује се и поклонима самих ученика и других дародаваца. Библиотечка секција се одржава једном седмично; чланови секције су веома редовни, радо испуњавају своје обавезе везане за план рада секције.

Библиотекар, Драга Савић веома је задовољна радом у овој школи. Опремљеност библиотеке је делимично задовољавајућа, па им је циљ још већа снадбевеност књигама. Са ученицима има веома лепу сарадњу, радо долазе у библиотеку, помаже им кад постоји проблем у вези са обрадом лектире и даје савету у вези са избором књига.

Ви сте овде: Почетак Школске библиотеке Библиотека Основнe школе „Ђура Јакшић" - Равни