БИБЛИОТЕКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „САВО ЈОВАНОВИЋ СИРОГОЈНО" - СИРОГОЈНО

sava jovanovic sirogojno1

Основна школа "Саво Јовановић Сирогојно"поседује три скромне библиотеке и то две у издвојеним одељењима,и трећу у матичној школи у Сирогојну,која је уједно и највећа и чију слику овде видимо.Библиотека има око 13959 књига,и то у матичној школи 5339, а у два издвојена одељења 8620 књига. Библиотеку води професор разредне наставе Милијана Митровић.Ученици поседују читалачку културу,и осим обавезне лектире задужени су да сваки месец прочитају по једну књигу по слободном избору,што се често код бољих ученика не задржава на једној књизи. С обзиром да је ово сеоско подручје,један део ученика је интернет заменио књигом. Ученици најрадије читају бајке, авантуристичке романе, поезију за децу,као и љубавну поезију за децу од Десанке Максимовић, Мирослава Мике Антића, и других.

Најчитанија лектира је"Мали принц", „Орлови рано лете",„Хајдуци" и „Аутобиографија", као и „Поп Ћира и поп Спира", и „Сумњиво лице". Библиотека се снадбева књигама куповином преко школе,као и разним другим донацијама. У саставу школе налази се етно-учионица која је сама по себи раритет, а у њој уместо у библиотеци чувају „ФРАНЦУСКО-СРПСКИ РЕЧНИК" из 1898. год. од Настаса Петровића.

Ви сте овде: Почетак Школске библиотеке БИБЛИОТЕКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „САВО ЈОВАНОВИЋ СИРОГОЈНО" - СИРОГОЈНО