БИБЛИОТЕКА ГИМНАЗИЈЕ „ВУК КАРАЏИЋ" – ТРСТЕНИК

gimnazija vuk karadzic trstenik

Школа има библиотеку која се због недостатка простора састоји од две просторије, једна је просторија где се издају књиге, а у другој је смештен одређен број књига које се ређе читају, архива матурских радова, место где се чувају стари филмови и часописи. Та просторија је повезана физички са интернет читаоницом где ученици имају могућност да користе интернет, компјутере,а такође и ту просторију и као читаоницу.

Библиотека има 12750 књига различите структуре. Највише књига је из књижевности, али имају и велики број енциклопедија, речника као и стручних књига везаних за сваки предмет . Оно што је код школских библиотека карактеристично је да поседују веома старе уџбенике из скоро свих предмета.

gimnazija vuk karadzic trstenik-2Будући да су гимназијска библиотека, а и да њихови професори књижевности имају такав приступ да су код ученика развили љубав према читању( наравно разним мотивацијама), њихови ученици веома много читају, али највише лектиру и оне књиге које су им потребне за семинарске , матурске радове и за припремање пријемних испита. Пошто су у обавези да сваке године попуњавамо анкету о библиотечком пословању водимо евиденцију о броју коришћених, књига тако да су за прошле школске године од 418 ученика њих 385 били чланови библиотеке и користили 1792 књиге, а наставници којих је 38 користили су 153 књиге.

Библиотеку воде два библиотекара-Ранка Вељковић-професор хемије и Ана Величковић –професор ликовне културе. Имају добру сарадњу и са матичном градском библиотеком "Јефимија", са којом сарађују у организацији песничких сусрета и присуствовању наших ученика разним књижевним манифестацијама у организацији градске библиотеке, а и добијају од њих на поклон књиге чији су они издавачи.

Књиге набављају тако што имају планирани буџет за набавку књига, али локална самоуправа није увек у могућности да удовољи њиховим захтевима, као вероватно и у већини других школских библиотека.

Ове године су купили већи број књига за лектиру па су тако значајно обновили фонд.

Пуно љубитеља књиге,а и издавача као и самих аутора дарују библиотеци књиге на поклон што се евидентира у књизи за евиденцију.

Ви сте овде: Почетак Школске библиотеке БИБЛИОТЕКА ГИМНАЗИЈЕ „ВУК КАРАЏИЋ" – ТРСТЕНИК