БИБЛИОТЕКА ШКОЛЕ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ"- НОВИ ПАЗАР

desanka-maksimovic-novi-pazar

Школска библиотека ради у матичној школи „Десанка Максимовић" у Новом Пазару. Примарни циљ рада школске библиотеке и библиотекара је подстицање читања и едукација ученика кроз исто. Ђаци наше школе радо посећују библиотеку како за читање обавезно предвиђених дела школске и домаће лектире тако и књига које нису предвиђене наставним планом и програмом. Таквих књига је све више, а број деце која читају расте.

Библиотека је регистрована 1.6.1996. године и на располагању је ученицима, наставницима и осталим запосленима у школи. Такође, библиотека има програм рада који је саставнинн деоГодишњег плана рада школе. Од 1068 ученика колико наведена школа броји, библиотеку користи 626 ученика што је и меморисано у компјутеру. Књига уписа и задужења врши се у еxцел табелу. Школска библиотека располаже фондом од око 7000 књига. Тачан број књига се не може утврдити јер при преуизмању руковођења радом библиотеке од стране данашњег радника није пронађена књига инвентара из разлога што је у том периоду постојећа библиотека која се налазила у школском дворишту, тачније у бараци,неколико пута била нобијана и том приликом велики број књига је био украден и поцепан.

Од дана када је библиотекарка Јасмина Нокић преузела руковођење библиотеком уредно се води евиденцију око завођења књига у књизи инвентара.

Покренула је иницијативу и дала предлог директору школе да се од ове године узима чланарина од ученика школе у изнсу од по 30 динара за набавку нових књига, како би се утицало на повећање библиотекарског фонда на шта је директор школе пристао. Много је књига застарело и похабано, тако да је било неопходно извршити ревизију истих која је у току. Имамо и доста књига које добијамо на поклон од самих аутора.

Библиотека ради пет дана у недељи. Обухваћене су обе смене ученика. Књиге су смештене по интерном распореду. Највећи део библиотекарског фонда је лектира која је смештена по разредима. Остали део фонда чине старија издања белетристике, енциклопедије из разних научних области и скроман приручни фонд. Прибављање фондова обавља се плански преко библиотекара школе за напред планирана финасијска средства. Набавка је селективна.

Што се тиче образовно-васпитне делатности планиране су активности у раду са ученицима: ученици су упознати са радом библиотеке и врстама библиотерске грађе. Ученицима пружају помоћ при избору књига. Обележавају важне дане, догађај и годишњице (дан школе, дан књиге). Уредно воде статистику коришћења фонда(месечну и годишњу).

Када је у питању стручно усавршавање и остали послови библиотекарка учествује у семинарима и стручним саветовањима за школске библиотекаре, сарађује са Градском и другим библиотекама у Новом Пазару и присуствује трибинама за школске библиотеке.

Ви сте овде: Почетак Школске библиотеке БИБЛИОТЕКА ШКОЛЕ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ"- НОВИ ПАЗАР