БИБЛИОТЕКА ОШ „ЉУБИЦА ЈОВАНОВИЋ РАДОСАВЉЕВИЋ" - ПОДВРШКА

ljubica jovanovic podvrske

Према најстаријим подацима, школство у Подвршки датира крајем 19. века, негде од 1870 год. Од 1964. године, школа у Подвршки ради као осморазредна, и од тада постоји и школска библиотека.

Према задњем попису школска библиотека има 7110 књига. Некада је библиотека бројала преко 10 000 књига, међутим, због застарелости, велики део књига је расходован приликом последњег пописа. Тренутни библиотечки фонд не одговара у потпуности потребама наставе јер је већина књига стара и оштећена, а и наслови су углавном застарели. Међутим, последњих година школа издваја средства покушавајући да постојеће стање промени набоље.

Школа је учинила значајне напоре да реновира и обнови школску библиотеку с намером да се у школи обезбеди простор који ће бити привлачан и занимљив за ученике, а чија ће основна сврха бити богаћење културног живота ученика и побољшање језичких способности ученика који одрастају у двојезичној и културно неподстицајној средини. Задатак је успешно обављен – школска библиотека добила је модеран изглед, опремљена савременим наставним средствима и новим намештајем, са обновљеним библиотечким фондом – ускоро је постала најпопуларније место у школи и омиљени кутак за ученике. Следећи корак био је повећати интересовање ученика за читање и упутити их у различите могућности коришћења библиотеке, мотивисати их да самостално истажују и стичу додатна знања. Да би ове идеје биле спроведене у дело, распоред часова је тако урађен да свако одељење у распореду има слободан час који ће провести у школској библиотеци, а за усклађеност са горе наведеним задацима и успешност ових часова био је задужен школски библиотекар. Поред књига у библиотеци се налазе лаптоп, пројектор и штампач, тако да постоји могућност гледања филмова или других садржаја у циљу богаћења наставе.

Дела која се обрађују према програму за српски језик и књижевност садрже углавном довољан број примерака по једном књижевном делу, а дела ван програма српског језика и књижевности заступљена су са по једним примерком, као и енциклопедије, лексикони, речници и часописи. Школа набавља књиге преко издавачких кућа и куповином на сајму књига.

Ви сте овде: Почетак Школске библиотеке БИБЛИОТЕКА ОШ „ЉУБИЦА ЈОВАНОВИЋ РАДОСАВЉЕВИЋ" - ПОДВРШКА