БИБЛИОТЕКА ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА"-ВЛАДИЧИН ХАН

sveti-sava-vladicin-han-2

ШКОЛА

Основна школа "Свети Сава" у Владичином Хану почела је са родом 1. септембра 1995. године. Настала је поделом ОШ ''Бранко Радичевић''. Адреса школе: Улица Ђуре Јакшића б.б.

У школској 2013/14. години школу похађа 648 ученика смештених у 32 одељења. Од тог броја 21 одељење је у централној школи, а 11 су издвојена одељења.
Директор школе је мр Драган Димитријевић.

БИБЛИОТЕКА

Корисници
Број ученика у школи креће се око 650 који су распоређени у 32 одељења, а број корисника је увек око 600. Што се наставног и другог кадра школе тиче чланство библиотеке чине око две трећине.

sveti-sava-vladicin-hanБиблиотечки фонд

Библиотека у свом фонду има око 1o ooo књига. Добар број књига је похабан или не одговара захтевима корисника.То су углавном књиге поклоњене из Народне библиотеке Србије, после ревизије. У последњe четири године знатно је обновљен књижни фонд, посебно школска лектира.Фонд је стручно обрађен по библиотечким правилима. Подељен је на ученички и наставнички. Издвојени су уџбеници и литература по предметима. Библиотека има стручни и ауторски каталог. Обезбедили су нови и већи и бољи простор него што је до сада имала. Сада постоје просторије за књижницу и простор за читаоницу.

Књиге набављају куповином, донацијом и прикупљањем путем добротворних акција и поклоном ученика.

Опрема

Библиотека је добро опремљена. Има рачунар, скенер, штампач и интернет што је предност да се лакше долази до жељених информација.

Библиотека ради у две смене. Библиотекари су Слободан Ранђеловић, професор руског језика и књижевности, са пуним радним временом и Данијела Димитријевић, професор разредне наставе са половином радног времена.
Руководилац библиотеке је Слободан.

Труде се да њиховаа библиотека буде ослонац васпитно-образовном процесу која обезбеђује доступност, евалуацију, интерпретацију информација и знања, комуникацију са новим и свежим идејама, да афирмише и развија критичко мишљење, буде намењена је свим ученицима и наставницима без обзира на степен њихове интелектуалне и емоционалне обдарености.

Наша библиотека је место за учење и истраживање. Ученици и наставници углавном могу да пронађу материјал за лични, професионални и образовни развој. Она помаже у учењу, у стварању трајних навика и способности за коришћење различитих извора информација и систематски врши оспособљавање ученика за самосталан рад.

Ви сте овде: Почетак Школске библиотеке БИБЛИОТЕКА ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА"-ВЛАДИЧИН ХАН