БИБЛИОТЕКА ШКОЛЕ „РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ-МАКСИМ" - ЛЕБАНЕ

maksim-lebane-3

ОШ "Радован Ковачевић-Максим" у Лебану постоји 127 година, има тренутно активних десет издвојених одељења са 670 ученика, 70 наставника и 30 помоћно-техничких радника.

Библиотека наше школе има 78м2, са читаоницом и простором за смештај фонда књига. Библиотека располаже са 7092 укњижених књига од тога ученички фонд чине 4736 књига а наставнички 2291 књига. Библиотека располаже фондом око 1500 уџбеника за наставу ( збирке, читанке...).

У билитеци одржавају изложбе ( Месец књига, Сачувајмо од заборава, Први светски рат која је у току...).

Школска библитека служи као центар унапређења разних облика и метода васпитно-образовног рада па се у читаоници налази бела табла и видео-бим са рачунар...
Поред књига библитека поседује многе часописе, брошуре и другог штампаног материјала.

У наредном периоду планирају да формирају дигиталну библиотеку, и уз помоћ донатора повећају књижни фонд.

Библиотекар школе је Марина Илић, помоћник директора је Милорад Богдановић, а директор школе је мр Драган Величковић.

maksim-lebane-4maksim-lebane-1

Ви сте овде: Почетак Школске библиотеке БИБЛИОТЕКА ШКОЛЕ „РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ-МАКСИМ" - ЛЕБАНЕ