Српско библиофилско друштво

Српско библиофилско друштво,

као невладина и непрофитна организација основано је 10.10. 2002. године.

stare_knjige2

 

У историји српског народа ово је прво такво друштво, односно организација.

Циљеви Друштва према Статуту су:

  • популаризација књиге и других писаних и штампаних материјала;
  • довођење књиге до што већег броја читалаца
  • развијање жеље за дружење са књигом код младе популације;
  • развијање личних склоности и стваралаштва на подручју скупљања, чувања и рестаурације старих књига, проучавања наше историје, обичаја, културе, научне мисли и сл.
  • чување нашег националног библиофилског блага;
  • афирмисање и развијање васпитно-образовног аспекта скупљања књига као друштвено оправданог корисног трошења слободног времена;
  • обезбеђивање међусобне сарадње свих заинтересованих за стару и нову књигу.
На последњој седници скупштине СБД, одржаној 22. Маја 2010. године, у складу са Законом о удружењима, измењен је статут СБД и изабрано ново руководство у следећем саставу:

За заступника Друштва једногласно је изабран Срђан Стојанчев, а за чланове Управног одбора поред С. Стојанчева, Сава Тодоров из Новог Сада и Иван Лазаревић.

Дужност генералног секретара Друштва обављаће Иван Лазаревић, према договору новоизабраних чланова УО.

Ви сте овде: Почетак О нама